Villa Vita


Visie en Missie

Wij vinden het belangrijk dat de mensen die bij Villa Vita wonen en dagbesteden gelijkwaardig worden behandeld.

 

Met ons concept willen wij mensen midden in de maatschappij ruimte en privacy geven in kleinschalige en open opzet waarin zij actief onderdeel zijn van de maatschappij en zich thuis kunnen voelen.

 

Wij streven ernaar om iedereen goede zorg en begeleiding op maat te kunnen geven. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er korten lijntjes zijn naar de bewoners/hulpboeren, familie en verwanten door bijvoorbeeld een vast aanspreekpunt te bieden.

 

Wij bieden een plek waar openheid, gelijkwaardigheid, duidelijkheid, rust én plezier centraal staan in een kleinschalige en veilige omgeving waarbij 24/7 begeleiding wordt gegeven door vaste gezichten.

Villa Vita staat voor:

  • Gelijkwaardigheid
  • Benutten van talenten
  • Kleinschalige, open en vertrouwde omgeving
  • Maatschappelijk betrokken
  • Rust en plezier 

We zijn ervan overtuigd dat onze visie op zorg in wonen en dagbesteding wordt herkend en gedeeld door vele ouders en familie van andere mensen met een beperking.

Villa Vita maakt wonen en werken in een open en vertrouwde omgeving mogelijk, waar 24/7 zorg aanwezig is voor mensen met een beperking. We bieden binnen de kaders van de zorgboerderij een gevarieerde keuze aan dagbesteding.