Wonen


Villa Vita biedt begeleid wonen aan, aan 9 cliënten met een verstandelijke beperking met een leeftijd vanaf 18 jaar. We willen de cliënten kwaliteit van leven bieden op basis van gelijkwaardigheid en bieden daarom naast het leven als woongroep ook een privappartement.

 

 

 

 

De cliënten kunnen in de zorgboerderij wonen waarin ieder een eigen appartement heeft. De appartementen zijn voorzien van een eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer en de benodigde voorzieningen voor oproep van de begeleiding.

 

Hiernaast is de plattegrond van de gezamenlijke woonkamer en keuken. Op dit moment is dit nog een voorontwerp, maar ligt dicht bij onze verwachtingen. In deze gezamenlijke woonkamer kunnen de bewoners gezamenlijk ontspannen, plezier gemaakt en van elkaar ''geleerd''.

 

 

 In de keuken wordt samen gekookt en gegeten. Ook kunnen de bewoners binnen de veilige omgeving met de aanwezige 24/7 begeleiding zijn of haar eigen activiteiten uitvoeren.

 

 

 

 

 

 

Om deze woonvorm kleinschalig voor 9 personen te kunnen aanbieden is naast het woongebouw een voor dubbele bewoning geschikte begeleiderswoning gesitueerd. Afhankelijk van de definitieve zorgzwaarte van de bewoners kunnen de beide begeleidersgezinnen binnen het rooster slaapdiensten invullen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard wordt voor iedere bewoner een persoonlijk ondersteuningsplan gemaakt en door het team hiernaar gehandeld en minimaal jaarlijks geëvalueerd met bewoners en wettelijk vertegenwoordigers.

 

Mensen die bij Villa Vita wonen en dagbesteden betalen de zorg vanuit een PGB (Persoons Gebonden Budget). Iedereen met een zorgvraag heeft recht op een PGB.