Stichting Villa Vita


De Stichting Villa Vita draagt cliënten van Villa Vita een warm hart toe. Dit doen zij door net dat extra leefcomfort te bieden aan de bewoners van Villa Vita.  

Het bestuur van Villa Vita wordt gevormd door:

Ricardo Fecken, voorzitter
Nikky Wieringa, secretaris
Nicol Janning, penningmeester

Wilt u ook een bijdrage leveren? Wordt dan donateur of doe een schenking.
U kunt zich aanmelden bij:
Stichting Villa Vita
Runde ZZ 63A
7881HN Emmer-Compascuum

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ricardo Fecken, via Ricardo.Fecken@hotmail.com

Een eenmalige bijdrage kan natuurlijk ook. U kunt deze storten op:
Bankrekeningnummer NL 87 TRIO 0379 6811 10 t.n.v. Stichting Villa Vita in Emmer-Compascuum.